Skup metali kolorowych

Skup
metali rzadkich i brązu

Oprócz oferty zakup metali szlachetnych (skup platyny czy złota), możesz u nas znaleźć również możliwość skupu metali rzadkich i brązu.

Do metali rzadkich możemy zaliczyć molibden, wolfram, niob, wanad, nikiel, tytan i ich pochodne. Cena oraz występowanie są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od zawartości konkretnego pierwiastka w danym stopie. Mnogość wykorzystania i form w jakich spotykane są metale szlachetne w przemyśle jest wręcz nieograniczona. Skup złomu metali rzadkich stanowi dla nas ważny element działalności.

Wspomniane już spektrometry również przy ocenie złomu tych metali stanowią ważny i nieodłączony element procesu odkupu. Oprócz tego, w obrębie naszych zainteresowań jest również skup metali kolorowych, z mocnym naciskiem na brąz.

Skupujemy:
  • żelazostopy (żelazomolibden, żelazowanad, żelazoniob, żelazowolfram, żelazochrom, żelazomangan, żelazokrzemomangan)
  • wolfram (w postaci drutu, żarników, elektrod, proszków, wymontowanych elementów z urządzeń i innych)
  • molibden (drut, blaszki, elektrody, wióry, proszki i inne)
  • nikiel (katoda, anoda, w formie pogalwanicznej, gwiazdek, brykietu i innych)
  • tytan w każdej możliwej postaci

Z metali kolorowych skupujemy tylko brąz rozróżniając 4 główne gatunki(zarówno w kawałku jak i wiórze):
  • niesort niemagnetyczny
  • magnetyczny
  • B101
  • B555

Zobacz również

» Skup węglików spiekanych
» Skup metali kolorowych
» Skup stali szybkotnącej
» Skup metali szlachetnych